: : : :

: : :

'

No. B8958 SUZUKI V-STROM 650 ( )  •  SUZUKI V-STROM 650  1
  •  SUZUKI V-STROM 650  2
  •  SUZUKI V-STROM 650  3
  •  SUZUKI V-STROM 650  4
  •  SUZUKI V-STROM 650  5
  •  SUZUKI V-STROM 650  6