: : : :

: : :

'

No. B10797 SUZUKI V-STROM 650 ( ) • SUZUKI V-STROM 650 1
 • SUZUKI V-STROM 650 2
 • SUZUKI V-STROM 650 3
 • SUZUKI V-STROM 650 4
 • SUZUKI V-STROM 650 5
 • SUZUKI V-STROM 650 6